Sanitærreglementet er bestemmelser kommunen gir som eier av hovednettet for vann og avløp. Reglementet er en del av avtaleforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnement som tilknyttes offentlig vann-og avløpsanlegg. 

Stange kommune har vedtatt å innføre standard abonnementsvilkår for vann og avløp fra 2010. Det betyr at gjeldende sanitærreglement oppheves fra januar 2010.  

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte.
Heftene kan bestilles hos Kommuneforlaget AS. E-post: kunderservice@kommuneforlaget.no