Trykk på bildet for større versjon

Tabellen over (trykk på bildet for større versjon) viser framdriften i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Fase 1 var oppstartsfasen, og gikk i hovedsak til å utarbeide planprogrammet for arbeidet med samfunnsdelen. Fase 2 og 3, (våren 2013) går ut på å innhente relevant kunnskap om hvordan statusen i Stange kommune er på en rekke områder. Det vil bli gjennomført flere utreninger i forbindelse med kommuneplanarbeidet, deriblant:

  • et arealregnskap
  • utviklingsstrategier for de tre tettstedene Tangen, Stangebyen og Ottestad
  • en kartlegging av folkehelsen i Stange kommune og over det forebyggende arbeidet i Stange kommune
  • hva påvirker læringsresultater og læringsmiljø i skolen?
  • hvilke strukturelle endringer er det mulig å gjennomføre innen helse og omsorgssektoren?

Utredningene vil danne grunnlag for politikernes vurderinger av mål og strategier innenfor de fire fokusområdene. Det samme vil medvirkningsfasen gjøre. Fase 4, som etter planen vil foregå høsten 2013, går ut på å ferdigstille planen, etter innspill fra lag- og foreninger, næringslivet, politikerne, barn og unge, samt utfalet av utredningene. Målet er å vedta Stange kommunes samfunnsdel april 2014.