Kommuneplanens samfunnsdel – bakgrunn og prosess

Plandokumentet:

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025, høringsutkast

Bakgrunnsdokumenter:

Oppsummering over innspill og hvordan disse er håndtert inn i planarbeidet

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Regional planstrategi - framtidstro og optimisme skal prege hele Hedmark

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Stanges kommunale planstrategi

Status og utfordringsdokument for Stange kommune – fakta og utviklingstrekk

 

Bakgrunnsnotater

Komiteearbeid

 

 

Medvirkning

  • Plansmia på Tangen