Avgifter for purringer på utlån, les her.....

Pris for leie av

Tidsrom

2018

2018

lokaler

 

Ikke billettarr.

Billettarr.

Harasjøen/Malungen

0-3 t

165

 

 

En dag

445

 

Rasen/Rotlia

0-3 t

300

 

 

En dag

595

 

Kursrom

0-3 t

445

740

 

En dag

1345

2225

Kursrom og lesesal

0-3 t

880

1495

 

En dag

2675

4465

Grevskapet*

0-3 t

445

740

 

En dag

1345

2225

*Tilleggsgebyr for utleie av Grevskapet søndager er på kr. 465. Tillegg for kjøkken er kr. 300.