Avgifter for purringer på utlån, les her.....

Pris for leie av

Tidsrom

2017

2017

lokaler

 

Ikke billettarr.

Billettarr.

Harasjøen/Malungen

0-3 t

160

 

 

En dag

430

 

Rasen/Rotlia

0-3 t

295

 

 

En dag

580

 

Kursrom

0-3 t

430

720

 

En dag

1300

2160

Kursrom og lesesal

0-3 t

850

1450

 

En dag

2600

4335

Grevskapet*

0-3 t

430

720

 

En dag

1300

2160

*Tilleggsgebyr for utleie av Grevskapet søndager er på kr. 450.