Avgifter for purringer på utlån, les her.....

Utleielokaler - Stange bibliotek

Lokale/rom

Varighet

Uten billettsalg

Med billettsalg

Møterom i 2. etg.

0-3 timer

330,00

 

Møterom i 2. etg

Pr. dag

650,00

 

Grevskapet*

0-3 timer

480,00

800,00

Grevskapet*

Pr. dag

1460,00

2410,00

*Tilleggsgebyr for utleie av Grevskapet på søndager kr. 515,-. Tillegg for kjøkken er kr. 330,-