Kommunikasjon skole - hjem; Visma Flyt Skole

Stange kommune har anskaffet nytt oppvekstadministrativt system. Systemet ble tatt i bruk 01.08.2019.

Foreldre kan bruke Visma Flyt Skole til blant annet å:

 • sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og foresatte er riktig
 • gi samtykker
 • følge med på fravær, merknader, vurderinger og karakterer som er ført på eleven
 • finne kontaktinformasjon til kontaktlærer
 • fylle ut søknader
 • skoleskyss
 • tilrettelegging under eksamen
 • ulike typer fritak
 • se hvilke faggrupper og faglærere eleven har

Som foresatte vil dere ha tilgang til Visma Flyt Skole via nettside og app. Nettløsningen (Hjemmeweb) og foresattappen har forskjellige funksjoner.

Hjemmeweb er foreldreportalen til Visma Flyt Skole. For å få tilgang går du inn på https://skole.visma.com/stange og logger deg på via ID-porten med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides. I nettløsningen vil all funksjonalitet for foresatte være tilgjengelig. Det gjøres oppmerksom på at du må godta «Generelt samtykke» for å kunne bruke alle funksjonene i løsningen.

Appen heter «Min skole - foresatt» og er levert fra Visma Software International AS. Appen kan lastes ned fra App Store for iPhone / iOS eller Google Play for Android. Første gang du logger deg på i appen, må du logge deg på via ID-porten og velge din kommune. Du må deretter lage en egen pinkode for senere bruk.

Med appen kan du blant annet:

 • motta og sende meldinger (skole-hjem dialog)
 • registrere mindre fravær, for eksempel ved sykdom (sensitive opplysninger skal meldes muntlig og ikke via Visma Flyt Skole).
 • se timeplan og informasjon knyttet til denne

Foresatte som ikke har smarttelefon / nettbrett bes ta kontakt med skolen for å informereom dette så snart som mulig.