Mobilskole brukes for å sende beskjeder/meldinger fra skolen til elever og foresatte. Systemet erstatter også elevenes meldingsbok. Dette innebærer at fraværsmeldinger eller andre beskjeder til kontaktlærer sendes som SMS til ungdomsskolen. Kontaktlærer vil motta meldingen på sin PC.

Hvordan sende SMS til skolen? Hvis du som foresatt vil sende melding om sykdom eller andre forhold, sender du en SMS med teksten: SUSK [årstall og klasse] [tekst] til 03686. (Husk mellomrom mellom SUSK og årstall og tekst.)

Eksempel på melding hvis du har en elev i 04A (8. trinn):

Skriv: "SUSK 04A Per er syk i dag. Hilsen Lise Hansen." og send meldingen til 03686.

Les mer om mobilskole på http://www.mobilskole.no