Barnerådet, består av to fra hver barneskole, til sammen 18 representanter. Barnerådet har to møter i kommune-styresalen på rådhuset kl. 09.00 – 13.30

Tirsdag 19. mars BUK-møte  
Mandag 6. mai