Onsdag 9. januar Rom 267  
Torsdag 7. februar Rom 420  
Tirsdag 19. mars Kommunestyresalen etter BUKmøte  
Onsdag 10. april Stortinget/minitinget  
Mandag 22. april Rom 267  
Fredag 31. mai Rom 267  

Alle møtene er kl. 12.30 – 15.30, hvis ikke annet er bestemt, og det skal passe med buss fra Romedal og Ottestad. Ta vare på bussbilletter.