Stange

Stange er kommunens administrasjonssentrum etter sammenslåingen med Romedal kommune i 1964. I alt 3500 innbyggere sokner til denne skolekretsen. I sentrum finnes rådhus, forretninger, spisesteder, skoler, barnehager, sykehjem, aldersboliger og bibliotek. Her finnes også et veldrevet galleri med faste utstillinger (Galleri AG) og en kunstforening som årlig holder 4-5 utstillinger på Sole og biblioteket. I utkanten av sentrum ligger Stange videregående skole, Stange idrettspark og Stangehallen riksanlegg.

Strandlykkja

Lengst sør i Stange på grensen til Akershus ligger Strandlykkja. Idag er det ingen skoler i denne delen av kommunen. Mostu skole ble etablert i nedlagt i 1990, mens gamle Spetalen skole var blitt nedlagt allerede i 1957. Begge stedene fungerer fortsatt som grendehus, og Mostu skole er et lite kultursentrum, ikke minst pga. den fine utsmykningen i bygningen, ved kunstnerne Birgit Abrahamsen, Per Teigen, Grethe Schei og Olav Bjørgum. Grenda har egen kirke innviet i 1915.

Espa

Sør i Stange mellom Tangen og Strandlykkja ligger Espa med sin praktfulle Mjøsutsikt, som mange hytteeiere i området setter pris på. Stenby skole har i dag omlag 50 elever, og i alt 640 innbyggere sokner til skolekretsen. Her finnes også barnehage og SFO. Espa er et lite kultursentrum med den franske organisten Paul Denais etablert i det gamle bedehuset og kunstnerparet Yngvild Fagerheim (keramiker) og Olav Starheim (maler) noe lenger opp i lia. Idrettsanlegget med ei aktiv friidrettsgruppe er et aktivum for stedet, det samme gjelder Strandlykkja blanda kor og Espa musikkforening. I Stange allmenning finner du Lalumsvangen setermuseum.

Tangen

Tangen ligger sør i Stange kommune og er et senter i vekst. Nærmere 1400 av kommunens innbyggere bor på Tangen. Her finnes bl.a. jernbanestasjon med opptil 18 daglige avganger til Gardermoen. Reisetiden er på 37 minutter. I utkanten av tettstedet ligger Ingeborgmuseet, der forfatteren Ingeborg Refling Hagen (1895-1989) bodde og etter krigen drev sitt svært omfattende kulturarbeid - Suttungbevegelsen,

som omfattet både litteraturformidling, teaterarbeid og etterhvert forlagsvirksomhet. Rett opp for tettstedet og på garden Viks grunn ligger en av kommunens fire bygdeborger, Gjellberget. Tangen er også kjent som fødested for Odvar Nordli, som var Norges statsminister i perioden 1976-1981.

Vallset

Gata er tettstedet I Vallset. Drøyt 2000 innbyggere sokner til Vallset skolekrets.  I Gata finnes bensinstasjon, fotpleiesalong, samt kolonialforretning med apotek og post-tjenester. I Gata finnes også barnehage, skole, bo- og servicesenter og idrettsplass. Bygda har en rekke severdigheter og attraksjoner. Frisør og hudpleiesalong finnes 2 km sør for Gata mot Tangen.

Åsbygda

Navnet Åsbygda indikerer spredt bebyggelse og omfatter iallfall tre mer distinkte tettsteder, Åsen, Åsvang og Hekne. Drøyt 1000 innbyggere sokner til Åsbygda skolekrets. I dag er det Hekne som har den tydeligste utvikling, med muligheter for nyetablering ved ledige tomtearealer i området rundt Åsbygda skole. Utenfor Åsbygda Folkets Hus står det en byste av Andrew Furuseth, som var født i området på 1850-tallet og senere ble en markant personlighet i amerikansk fagbevegelse. Åsbygda skole har gjennomgått et løft og er til dels nybygd og renovert. Skolen har fellesskap med SFO og barnehage.

Romedal

Romedalsbygda er kanskje mest kjent for sine store jorder og mange veger. Nærmere 1600 innbyggere bor i Solvin skolekrets. Romedal var egen kommune fram til 1964 da det ble slått sammen med Stange. I Romedal sentrum finner du forretninger, bensinstasjon, regnskapsfirma, bilforretning, bank, kafé, helsesenter. Romedal har også idrettsanlegg, kirke og mye flott turterreng.

Ilseng

Mens Espa, Tangen og Stange skylder sin eksistens til etableringen av jernbanen mellom Eidsvoll og Hamar i 1880, er Ilseng tidligere ute som stoppested, senere tettsted knyttet til jernbanen mellom Hamar og Grundset fra 1862. Ilseng grenser til Hamar og Løten og er kjent for sine store bedrifter som Hedalm Anebyhus og Impregnor. I alt 1500 innbyggere sokner til Breidablikk skolekrets. Her finnes forretninger, frisør, samfunnshus, fotpleier, solstudio, barnehager, skole, omsorgsgoliger, idrettsanlegg m.m.

Ottestad

I Ottestad bor nærmere 6500 innbyggere og er Stanges største tettsted på grensen til Hamar kommune.  Ottestadområdet utenfor Sandvika inneholdt først og fremst bebyggelsen langs gamle Rv 50, noen garder og husmannsplasser. Etableringen av de store institusjonene Sanderud -psykiatrisk sykehus fra 1906 - og Åkershagan som sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede på 1950-tallet har betydd en del for områdets videre utvikling, det samme har  jernbanen fra 1880, mens kommunens mer aktive bolig- og tomtepolitikk med erverv av jorda på Kjonerud på 1960-tallet for formålet har også spilt en stor rolle.

Sandvika

Med nydelig utsikt over Mjøsa ligger Sandvika nord i Stange. Den sentrale beliggenheten på grensen til Hamar, samt Mjøsstranda gjør området svært attraktivt på boligmarkedet.  Utviklingen av området har gått i sprang. Før brua over vika ble bygd i 1869, gikk trafikken enten over Nybrua ved Hjellum, eller den ble skysset over fra Sundstua på Stangesida. Bebyggelsen må på den tida hovedsakelig har vært gårder og husmannsbruk. Da jernbanen ble etablert i 1880, fikk vi en "stasjonsby" rundt Ottestad stasjon, men jernbanefolk bygde seg også hus i Sandvika. Senere vekst i Sandvika kan knyttes til utbyggingen av Nordstad I og II. I området ligger i dag Steinerskolen, etablert i på 1980-tallet etter først å ha hatt tilhold på Kjonerud.