Arbeidstakere ansettes i Stange kommune på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende avtaler. Dersom det melder seg interne, deltidsansatte, kvalifiserte søkere til de faste stillingene, vil de ha fortrinnsrett til å få økt sin stilling.

Alle tilsettinger i skoler og barnehager vil bli gjort under forutsetning av at original politiattest – ikke eldre enn 3 måneder – legges fram før tiltredelse i stillingen.

Meroffentlighet

Stange kommune skal være en åpen organisasjon og utarbeider offentlige søkerlister etter offentleghetslova § 25. Opplysninger om den enkelte søker kan bli offentliggjort på søkerlista selv om en søker har bedt om unntak for offentlighet. Dersom anmodning om unntak for offentlighet ikke blir tatt til følge, vil søkeren få varsel om dette før søkerliste utarbeides.

 

I h.h.t. forskrift om tuberkulose, kreves det at personer som kommer fra , eller har oppholdt seg i minst 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse.

 

Politiattest / Vandelsattest

Flere av stillingene krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest / vandelsattes. Her finner du også et eget søknadsskjema