Hundehold

Hundelovens bestemmelser gjelder. Båndtvang fra 1.april til 20. august

Bålbrenning

Å tenne et bål er en av allemannsrettene, selv om dette ikke følger av friluftsloven. Husk bare å bruke tørt virke til brensel, og at du ikke lager bålet på bart fjell. Da vil fjellet kunne sprekke og ta skade. Slukk bålet når du forlater stedet.

I perioden 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten særskilt tillatelse. Du kan altså tenne St. Hansbål uten å innhente tillatelse, så sant dette ikke skjer i nærheten av skogmark og forholdene ellers gjør det forsvarlig. Likevel bør du i slike tilfeller gi melding til brannvesenet over telefon. Det er viktig å være klar over at du har plikt til å vise aktsomhet. Brudd på aktsomhetsplikten kan føre til både straff- og erstatningsansvar. Vær oppmerksom på at brannsjefen alltid kan forby opptenning eller kreve åpen ild slukket hvis det foreligger åpenbar brannfare.

Hvis du skal utføre flatebrenning eller brenne hogstavfall i skogmark, eller utføre gras- eller lyngsviing i eller i nærheten av skogmark, er det et krav at det skal være en ansvarlig leder. Vedkommende skal utarbeide planer for brenningen og påse at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. Send melding til brannvesenet i god tid før brenningen skal gjennomføres. Brannvesenet avgjør om de ønsker å se planene. Dette er først og fremst aktuelt i forbindelse med jord- og skogbruksvirksomhet. Det generelle forbudet mot åpen ild i skogmark i perioden 15. april til 15. september gjelder ikke slik brenning. Men uansett må en ved brenning vise hensyn til naboer og de som oppholder seg i nærheten.

 

Brenning av avfall

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn er gjeldende.

Har du spørsmål kan du ringe kommunen på tlf. 62 56 20 00.

Beverdemninger

Motorferdsel i utmark

Finansiering, råd og verktøy knyttet til energibesparende tiltak

Denne artikkelen er under arbeid!