Virksomhet Helse og rehabilitering omfatter tjenestene ergoterapitjeneste og fysioterapitjeneste. Virksomhetens ansatte skal bidra til at brukere og pasienter aktivt deltar i eget liv og så langt det er mulig mestrer utfordringene den enkelte opplever i sin hverdag., Virksomheten har fokus på behandling, rehabilitering, forebygging, folkehelsearbeid og samhandling. Det er viktig at alle ansatte har god kompetanse innen sitt fagområde, gode fysiske rammer for å utføre sitt arbeid og har et godt arbeidsmiljø. Alle beslutninger skal bygge på god kvalitet og bevisste etiske valg.Veg i skogen