Sentrale oppgaver i HR-avdelingen er:

  • Gi støtte og råd til virksomhetene i personalspørsmål, lov- og avtaleverk
  • Arbeide med overordnede arbeidsgiveroppgaver, revidere strategi- og handlingsplaner, internkontrollsystemer, personalhåndbok
  • Virksomhetsutvikling og organisasjonsutvikling ved å drive og bistå i prosjekter
  • Samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten
  • Utvikle nye styringsredskaper med bruker - og medarbeidertilbakemeldinger
  • Drive kompetanseutvikling og opplæring
  • Utrede og saksbehandle saker for rådmannsnivå
  • Gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger