HR- og informasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen. HR-avdelingens brukere er primært rådmannsledelsen, virksomhetsledere/avdelingsledere, tillitsvalgte og en rekke eksterne samarbeidspartnere. Informasjonssenterets brukere er alle kommunens innbyggere, politikere og ledere.

HR-avdelingens oppdrag er arbeidsgiver- /organisasjonsutvikling og beslutningsstøtte. Informasjonssenterets oppdrag er veiledning, service og informasjonsarbeid.