Oppvekst omfatter barnehager, grunnskoler og Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter(ÅOA). Vårt felles oppdrag er å være gode dannings- og læringsarenaer for barn og ungdom i Stange slik at de kan oppleve at de mestrer og at de får nye utfordringer i lek og læring. Oppvekst har pekt ut tre felles satsingsområder for 2013:

  • Tydelig voksenrolle / klasseledelse.
  • Matematikk

Praksisendring der vi ser vi ønsker å forbedre resultatene.