Dersom du ønsker å seksjonere - det vil si å dele opp en bebygd eiendom i seksjoner, eller endre på en seksjonering (reseksjonere), benyttes denne tjenesten.

Hva gjør du:
Fyll ut begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering i 3 eksemplarer. Skjemaet kan kjøpes hos bokhandler, lastes ned fra denne siden, eller hentes på kommunens Informasjonssenter.. Du kan avtale tidspunkt for gjennomgang og hjelp til utfylling av begjæringen med saksbehandler via kommunens Informajonssenter (tlf. 62 56 20 00).

Hva gjør kommunen:
Kontrollerer, registrerer søknaden og utfører oppdraget .
Når alt er tilrettelagt, vil begjæringen bli sendt til Statens kartverk for tinglysning.

Hvilke krav stilles:
Riktig utfylt skjema og at nødvendige vedlegg er med.

Hvilke skjema/informasjonsmateriell finnes:
Seksjonering av nye bygninger

Seksjonering av eksisterende bygninger

Reseksjonering

Behandlingstid:
Alle saker behandles fortløpende og så raskt som mulig. Ta kontakt med saksbehandler for mer informasjon om behandlingstid.

Priser

Priser finner du her (lenke).