Kommunedelplaner tar for seg spesielle områder eller temaer, og gir føringer for disse. Denne plantypen er mer detaljert enn kommuneplanen, og brukes for å følge opp prioriteringene i kommuneplanen, både samfunnsdelen og arealdelen, samt andre tematisk kommunedelplaner. De fleste av planene utarbeides av virksomhet for plan, bygg og oppmåling; andre, som f.eks kommunedelplan for oppvekst, ivaretas av kommunalsjefområdet for oppvekst.

Stange kommunes kommunedelplaner:

 

Kommunedelplaner arealKommunedelplaner tema
  • Helse- og omsorg
  • Oppvekst
  • Trafikksikkerhet
  • Idrett og fysisk aktivitet
  • Strategisk næringsplan
  • Klima, miljø- og energiplan

 

Sidene er under oppbygging.