Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede styringsdokument, og er ”alle planers mor”. Den presenterer kommunestyrets visjon og de mål som er satt for Stange kommune.  Kommuneplanen består av en retningsgivende samfunnsdel og en juridisk bindende arealdel. Det er i kommuneplanen politikerne legger premissene for hvordan Stange kommune skal utvikles fremover, både som samfunn og organisasjon. Kommuneplanen er således retningsgivende for all kommunal sektor – og temaplanlegging, og legger føringer for kommunens økonomi og budsjett.

Hovedhensikten med kommuneplanen er å sikre bedre og mer helhetlig planlegging for en bærekraftig samfunnsutvikling, og skal synliggjøre hvordan kommunens egne mål og visjon skal implementeres i den enkelte virksomhet.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 18.6.2014 og er gjeldende 2014-2026. Kommuneplanens arealdel 2005-2016 ble vedtatt 18.1.2006. Revisjon av kommuneplanens arealdel 2019-2031 er under arbeid, og mer informasjon om dette planarbeidet kan finnes i menyen til høyre.

Gjeldende samfunnsdel og arealdel finner du nedenfor:

 

Samfunnsdelen i PDF-formatArealdelen i PDF-format