Bøker, lydbøker, tidsskrifter

4 uker

Video

1 uke

Språkkurs

3 måneder

Materiale lånt fra andre bibliotek

3-4 uker

 

Bibliotek, skoler, barnehager og institusjoner får normalt seks ukers lånetid på bøker, lydbøker og tidsskrifter og to uker på videoer. Øvrige typer lån har samme frist som nevnt over.