Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Velkommen til Stange kommunes kartportal

Her finner du kartløsningene som tilbys av Stange kommune, samt lenker til andre løsninger som tilbyr kartdata og temadata fra Stange. Løsningene er interkommunale og felles for kommunene Hamar, Stange og Løten.

 

Knapp Kommunekart app

Kommunekart.com er kommunes kartdata på alle plattformer: PC, Mac, mobiltelefon og nettbrett. Finnes også som egen gratis app. 
Om kommunekart

Knapp Hedmarkenkart Kartløsning med daglig oppdatert kart, matrikkel og planer, i tillegg til mange nyttige funksjoner. Tilrettelagt for nettleser InternettExplorer ver. 10 eller 11.
Om innsyn i kommunens kartdata mm
I dialog med plandata og bestemmelser
Kartløsning for innsyn i kommunens arealplaner med bestemmelser, samt mulighet for å gi direkte tilbakemelding til planer som er ute på høring.
Knapp 3D Innsyn Hedmarken i 3D
Kartløsning som viser terreng og bygg tredimensjonalt. I tillegg finner du her modeller av enkelte planlagte / pågåene byggeprosjekter og kommunens arealplaner.
Knapp Kartbestilling Kjøp av digitale kartdata
Kartløsning for kjøp av digitale kartdata (basiskart og/eller arealplaner). leveres som sosi- eller dxf-fil.
knapp sykkelveg

Sykkelruteplanleggeren
Planlegg din egen sykkeltur eller hent anbefalte ruter. Løsningen fungerer like bra på mobil-telefon, nettbrett og PC!

  Kartløsning for temakart/temadata. Her finner du tema som kulturminner, naturmangfold, samfunnssikkerhet, m.m (kart fra mange ulike statsetater) sammen med kommunens egne kart.

 

 

 

 

Sist endret: 22.04.2016
|
|
|