Nettsiden vurderes å være nyttig for enkeltpersoner, andre offentlige instanser, skoler og forskningsinstitusjoner som er opptatt av lokal viltforvaltning.

http://www.hjortevilt.no/

Se spesielt opp for elg og rådyr

Det er god grunn til å gjøre befolkningen oppmerksom på at det hele året er stor fare for å treffe på hjortevilt i vegbanen. Spesielt E6, RV3, RV 222, RV 24 er utsatt. For ytterligere kart over påkjørsler se hjorteviltregisteret. Vedvarende kulde og snø vurderes å være spesielt utsatte perioder i lavereliggende strøk. Dyrene må bevege seg over trafikkårene på søk etter mat. Viltgjerdene langs deler av nye 4 felt E6 har bedret forholdene langs denne strekningen av E6 gjennom Stange. Det er spesielt i skumringen morgen og kveld som er de mest utsatte periodene av døgnet, men kan dessverre skje når som helst. Husk at kommer det et dyr kommer det gjerne flere!

Om uhellet er ute ring politi 02800. MERK KOLLISJONSPUNKTET OM DU MÅ FORLATE ULYKKESSTEDET FØR ETTERSØKSMANNSKAP KOMMER TIL! Plastpose, klesfille evt annet lett synlig som gjerne er i bilen er egnet.

Vi opplever dessverre til stadighet at dyr blir påkjørt uten at det meldes fra. Vi gjør oppmerksom på at dette er lovbrudd og kan medføre anmeldelse.

Spørsmål om lokal viltforvaltning kan rettes til miljøvernsjef Leif Skar, tlf.  62 56 21 55