Direktoratet for naturforvaltning (DN) har det faglige ansvaret for forvaltning av natur i Norge. Kommunene er tillagt myndighet for ulike naturforvaltningsoppgaver som forurensing og kulturminner. Under temaet naturforvaltning finner du opplysninger om hva som er mulig og hvilke avgrensinger det er ved å benytte naturen:

  • Allemannsrett
  • Fritidsfiske (fiskekort)
  • Jegerprøva
  • Motorferdsel i utmark
  • Naturvern
  • Viltforvaltning
  • Biologisk mangfald

 Ottestadstien