Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Siste nytt

 • Reguleringsendring E6 Uthuskrysset

  Reguleringsendring E6 Uthuskrysset

  07.04.2017Planutvalget har i møte 06.04.17 vedtatt å legge forslag til reguleringsendring for E6 Uthuskrysset ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10.
 • Reguleringsplan for Sangen

  Offentlig ettersyn – Reguleringsplan for Sangen

  04.04.2017Planutvalget har i møte 28.03.17, sak 17/17, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Sangen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
 • Jernbane Espa - Tangen

  Testsprengninger Kongspartvegen Tangen

  30.03.2017Denne uken har Hæhre entreprenør AS begynt å rigge seg til og fram til fredag 31. mars skal det avskoges, renskes fjell og bygges adkomst for borrigg. Fredag 31. mars og lørdag 1. april skal det sprenges rundt fem ganger i området for å teste vibrasjoner. På lørdag skal det også komprimeres masser.
 • Plankart Hedmark fengsel avd. Ilseng

  Offentlig ettersyn – Hedmark fengsel, avd. Ilseng

  21.03.2017Reguleringsplan for Hedmark fengsel avd. Ilseng med konsekvensutredning ble i Stange kommunes planutvalgsmøte 28.02.17, sak 12/17 og i Hamar kommunes formannskapsmøte 15.03.17, sak 52/17 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.
 • Brovold slakterforretning i Stangebyen

  Offentlig ettersyn planprogram for kommunedelplan kulturminner

  14.03.2017Planutvalget har i møte 06.12.16, sak 59/16, vedtatt at forslag til planprogram for kommunedelplan for kulturminner legges ut til offentlig ettersyn.
 • Illustrasjon kommunedelplan for oppvekst

  Kommunedelplan for oppvekst 2016-2021

  09.03.2017Kommunedelplan for oppvekst ble vedtatt i kommunestyret 15.02. 2017.

Planer

For å skape gode vilkår for vekst og utvikling i de ulike ansvarsområdene i kommunen, må man ha planer som åpner muligheter og kartlegger behov. Virksomheten for plan, bygg og oppmåling har ansvaret for den overordnede planleggingen for bruken av arealene i Stange kommune, og legger således premissene for samfunnsutviklingen i kommunen. For å få til dette, er det behov for et smidig plansystem med planer på ulike nivå, som du ser nærmere beskrevet under:

 

Kommuneplanen

Gir de store linjene for hva slags strategi vi skal velge for utviklingen av kommunen

Kommunedelplaner

Tar for seg spesielle områder eller temaer og er mer detaljerte enn kommuneplanen.

Reguleringsplaner

Gir juridiske føringer for hva du kan bygge eller hvordan du kan bruke bygget eller området der du bor.

Overordnende føringer

Planer og normer som gjelder for hele eller store deler av kommunen

Analyser og utredninger

Studier, utredninger og analyser som utgjør bakgrunn for vedtatte planer

 

Behovet for rullering av kommuneplanen, samt andre kommunedelplaner avgjøres hvert 4.år når nytt kommunestyret tar stilling til planbehovet i kommende kommunestyreperiode.Hvordan du kan følge med og medvirke i forhold til kommunens planarbeid, se Innbygger over.

Sist endret: 14.07.2014
|
|
|