Rådmannens område er inndelt i fagområdene samfunnsutvikling, oppvekst, samt helse og omsorg. Hvert av områdene ledes av en kommunalsjef. Rådmannens område har totalt ni stillingshjemler som fordeler seg på tre kommunalsjefer og fem rådgivere i tillegg til rådmannen, og i denne virksomhetens ramme ligger det nå en del midler til sektorovergripende tiltak.

I Stange kommune er det to stabsavdelinger; Økonomi- og administrasjonsavdelingen og HR- og informasjonsavdelingen.