Rådmannens område er inndelt i fagområdene samfunnsutvikling, oppvekst, samt helse og omsorg. Hvert av områdene ledes av en kommunalsjef. Rådmannens område har totalt ni stillingshjemler som fordeler seg på tre kommunalsjefer og fem rådgivere i tillegg til rådmannen, og i denne virksomhetens ramme ligger det nå en del midler til sektorovergripende tiltak.

I Stange kommune er det tre stabsavdelinger; økonomiavdeling, HR- og informasjonsavdeling og digitalisering- og utviklingsavdeling.

 

Frode HauganKontaktinformasjon:

Besøksadresse: Storgata 45, 2335 Stange
Postadresse: Stange rådhus, Postboks 214, 2336 Stange

Fungerende rådmann Frode Haugan
Tlf. 94150176