Stange kommune er organisert med to myndighetsnivåer; rådmanns- og virksomhetsnivå. To-nivåmodellen har vært i funksjon siden 2003, men det er gjort noen forbedringer/tilpasninger.

Last ned organisasjonskartet som PDF her.....

Organisasjonskart