Postadresse: (gjelder alle virksomheter)Postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse rådhusetStorgata 45, 2335 Stange
E-postpost@stange.kommune.no
Telefon sentralbord62 56 20 00
Telefon informasjonssenteret62 56 20 14
Vakttelefon veg, vann og avløp900 88 108
Organisasjonsnummer970 169 717
Bankkontonummer1503.53.50877
Giro skatt6345.07.04174
Administrativ organiseringKlikk her

 

Akuttnummer/krisesenter
Søk i telefonlista