Skiløyper i Stange. Foto Jan Schrøder

Takk til idrettslag og frivillige i kommunen som sørger for skiløyper!

15. januar 2021 - nytt løypekart

Her kan du laste ned oppdatert løypekart for Ottestad-Stange-Romedal (PDF)

Stange/Vestbygda/Ottestad

Informasjon om løypenettet rundt Stange (inkl. lysløypa), Vestbygda og Ottestad kan du følge på denne facebooksiden

Romedal

Informasjon om løypenettet i Romedal kan du følge på denne facebooksiden

Åsbygda/Pruterud 

Hamar og Hedmarken Turistforening (HHT) har nå lagt inn tre løyperunder fra Pruterud som turforslag på ut.no og disse finner du her:

Slik kjører du til Pruterud:

Kjør bil fra Romedal sentrum østover langs Åsvangvegen til Åsvang og Åsen Handel. Fortsett rett fram i 11 km derfra på grusvei til Pruterud skileikanlegg. Betal i vegbommen ved Åssaga (vegavgift med sms til Romedal almenning).
Parkering ved Pruterud (plass til ca 100 biler).

Nytt løypetilbud i Vallset (januar 2021)

Romedal Almenning og Vallset Idrettslag har laget en skitrassè langs østsiden av Harasjøen og nordøstover til Åssaga. Her koples løypa sammen med Åsbygda sine løyper, og du kan gå til f.eks Pruterud. Fra Pruterud sitt store løypenett kan du gå inn i løypene i Våler, eller gå til Eidsfjellet og enda lenger sør. Løypene går i skog, langs myrkjøler og topper med god utsikt. Eldre vallsetinger vil antakelig huske denne trasseen som nå altså er ryddet, planert, klargjort og gjenåpnet for nye generasjoner av skiløpere. For de som ikke er kjent: Kjør til Gata i Vallset og fortsett i retning Odalen, opp Amundrudbakkene og forbi Haraset, og ta inn på Harasjøvegen i nordenden av Harasjøen. Før du kjører inn i almenningen vil du se løypa passere vegen. 100 meter tilbake er det parkeringsplass. Med dette er Vallset og Åsbygda kommunens nye kortreiste ski-destinasjon.

Gi ditt løypebidrag 

STANGE: Vinteren er godt i gang med skiløyper og skirenn. Vi jobber nå for å finansiere en ny snøscooter, som skal bedre kapasiteten vår. Har du lyst til å bidra til drift av skiløypene og/eller til ny scooter, så kan du gi en skjerv på konto 1822.75.10486 eller til Vipps 507156. Dette går til Løypegruppen i Stange sportsklubb. Alle størrelser på bidrag er velkomne, og pengene går direkte til drift av løyper. 

OTTESTAD: Nå kjøres det flotte skispor mange steder i Stange. Alt på frivillig basis. I Ottestad er dette i regi av skigruppa. Nå må vi på nytt reparere scooteren i tillegg til at vi kjøper ny sporsetter for å sette enda bedre spor. Vi hadde satt stor pris på om dere som benytter dere av tilbudet gir en skjerv på Ottestad ILs konto: 1813. 65. 01980 eller på Vipps nr. 130463

ÅSBYGDA: Det kjøres skiløyper både i lysløypa i Åsbygda og på Pruterud. I tillegg har vi åpen skibakke på Pruterud hvor vi tilbyr gapahuker og bålplasser. Løypekjøringen er dugnadsbasert og det legges ned mange timer med frivillig arbeid i Åsbygda IL hele vinteren. Vi har åpen skihytta hver helg fra 1100 – 1500 der vi tilbyr nystekte vafler og varm kaffe.

Så lenge det ikke «snør skiløyper» er alle bidrag til løypekjøring hjertelig velkomne. Bidrag kan settes inn på konto 1813.12.00672.

Les mer på turistforeningens side