Skiløyper i Stange. Foto Jan Schrøder

Takk til Idrettslag og frivillige i kommunen som sørger for skiløyper!

Her kan du laste ned oppdatert løypekart for Ottestad-Stange-Romedal (PDF)

Stange/Vestbygda/Ottestad

Informasjon om løypenettet rundt Stange (inkl. lysløypa), Vestbygda og Ottestad kan du følge på denne facebooksiden

Gi ditt løypebidrag

Det er frivillige i Ottestad, Romedal og på Stange som kjører opp løyper til allmenn glede og nytte, dvs. storparten av skiløypene som er vist på kartet. Løypekjøring med snøscooter samt opparbeiding av skileikanlegget i Idrettsparken koster Ottestad ILs skigruppe langt over 100.000 kr i året, og de er takknemlige for gaver til dette formålet. Støtte kan innbetales til kontonummer 1813 65 01980, husk å merke innbetalingen med "Frivillig løypebidrag".

Frivillige i løypeutvalget som kjører rundt Stange sentrum har samme ønske: For de som vil gi et bidrag for løypetilbudet rundt Stange sentrum så er det flott, og bidrar til utvikling. Kontonummeret er: 1813.28.00762 Bidraget går uavkortet til skiløypene og drift av lysløypa. 

Romedal

Åsbygda/Pruterud

HHT har nå lagt inn tre løyperunder som turforslag på ut.no og disse finner du her:

Slik kjører du til Pruterud:

Kjør bil fra Romedal sentrum østover langs Åsvangvegen til Åsvang og Åsen Handel. Fortsett rett fram i 11 km derfra på grusvei til Pruterud skileikanlegg. Betal i vegbommen ved Åssaga (vegavgift med sms til Romedal almenning).
Parkering ved Pruterud (plass til ca 100 biler).

Les mer på turistforeningens side.....