Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Kirke og livssyn

Den norske kirke er et evangelisk luthersk kirkesamfunn.

Den norske kirke er delt inn i 11 bispedømmer, 105 prostier og 1280 sokn. Hvert bispedømme ledes av en biskop og et bispedømmeråd. På lokalplanet er det et menighetsråd for hvert sokn. Hvert fjerde år velger kirkens medlemmer nye menighetsråd med mellom 4 og 10 medlemmer.

De fleste nordmenn (ca. 79 %) tilhører Den norske kirke, og mange uttrykker sitt religiøse liv gjennom Kirkens ritualer og høytider. Hvert år holdes 70000 gudstjenester i 1600 kirker i de 1280 menighetene.

Sentrale kirkelige funksjoner ivaretas av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet,  Kirkemøtet, Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og Bispemøtet.

Informasjon om kirkene i Stange finner du her!

Sist endret: 14.02.2013
|
|
|
 • Hogne Midgaard, Svein A. Lillejord og Leif Jørn Hvidsten

  Svein A. Lillejord innsatt som sokneprest i Ottestad

  I en godt besøkt Ottestad kirke ble Svein A Lillejord innsatt som Ottestads nye sokneprest. Det var fungerende biskop og domprost Leif Jørn Hvidsten som foretok den høytidelige innsettelsen.

 • vindu i Romedal kirke

  Romedal kirke pusses opp

  Oppussingsarbeidet i Romedal kirke er i full gang, og vinduene er nå til renovering på Harasjøen næringspark. Kirka gjennomgår en omfattende utvendig restaurering for 3,7 millioner kroner.