Stange kommune yter helsetjenester til brukere i alle aldre. Dette omfatter helsestasjons- og skolehelsetjeneste, legetjenester som fastlege, legetjeneste på sykehjem og ulike rehabiliteringstjenester. Kommunen har i tillegg et ansvar for smittevern og samfunnsmedisin. Tjenestene kan være individuelt tilrettelagt eller gruppetilbud.