Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Siste nytt

 • Digitalradio

  Det digitale radioskiftet er i gang

  10.04.2017For deg som bor i Telemark, Buskerud, Hedmark eller Oppland, slukkes NRKs radiokanaler på FM 26. april. De kommersielle, riksdekkende kanalene, og enkelte lokalradioer, følger etter 16. juni.
 • Reguleringsendring E6 Uthuskrysset

  Reguleringsendring E6 Uthuskrysset

  07.04.2017Planutvalget har i møte 06.04.17 vedtatt å legge forslag til reguleringsendring for E6 Uthuskrysset ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10.
 • Reguleringsplan for Sangen

  Offentlig ettersyn – Reguleringsplan for Sangen

  04.04.2017Planutvalget har i møte 28.03.17, sak 17/17, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Sangen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
 • Jernbane Espa - Tangen

  Testsprengninger Kongspartvegen Tangen

  30.03.2017Denne uken har Hæhre entreprenør AS begynt å rigge seg til og fram til fredag 31. mars skal det avskoges, renskes fjell og bygges adkomst for borrigg. Fredag 31. mars og lørdag 1. april skal det sprenges rundt fem ganger i området for å teste vibrasjoner. På lørdag skal det også komprimeres masser.
 • Kart over foreslått område for bredbåndsutbygging

  Søknad om nasjonale midler til bredbåndsutbygging – høring

  27.03.2017Formannskapet vedtok 29. mars å søke om nasjonale prosjektmidler fra NKOM til å bygge ut bredbånd som omfatter rundt 464 boliger i Romedal. Nå skal vedtaket ut på høring.
 • Plankart Hedmark fengsel avd. Ilseng

  Offentlig ettersyn – Hedmark fengsel, avd. Ilseng

  21.03.2017Reguleringsplan for Hedmark fengsel avd. Ilseng med konsekvensutredning ble i Stange kommunes planutvalgsmøte 28.02.17, sak 12/17 og i Hamar kommunes formannskapsmøte 15.03.17, sak 52/17 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.

Bolig- og samfunnsutvikling

Det skjer veldig mye i og omkring Stange kommune om dagen. Det bygges firefelts E6 og dobbeltsporet Dovrebane sør i kommunen, og aldri har storsamfunnet investert så mye, så bredt og på samme tid i Hedmark som nå. Dette skaper muligheter!

Gjennom nylig vedatt kommunedelplan for Tangen, gis det rom for 1400 nye boenheter, mens utbygging på Tønseth er godt i gang. Utbyggingen av Åkershagan kommer på sikt. I tillegg har vi stedsutviklingsprosjekter på Tangen og Vikaområdet, og med tiden også Stangebyen.

Stange kommune er en stor arbeidsgiver. Gjennom deltakelse i utviklingssenter for sykehjem i Hedmark, har kommunen fokus på kunnskap, forskning og utvikling og bidrar således til sysselsettingsvekst og kompetansebygging.

Kommunens viktigste bidrag til næringsutvikling er regionsamarbeidet gjennom Hamarregionen Utvikling, som samler de mindre næringsaktørene i regionen. I tillegg er det nødvendig å samarbeide tett med de store bedriftene slik at disse kan bidra til vekst hos de mindre.

Sist endret: 15.07.2014
|
|
|