Det skjer veldig mye i og omkring Stange kommune om dagen. Det bygges firefelts E6 og dobbeltsporet Dovrebane sør i kommunen, og aldri har storsamfunnet investert så mye, så bredt og på samme tid i Hedmark som nå. Dette skaper muligheter!

Gjennom nylig vedatt kommunedelplan for Tangen, gis det rom for 1400 nye boenheter, mens utbygging på Tønseth er godt i gang. Utbyggingen av Åkershagan kommer på sikt. I tillegg har vi stedsutviklingsprosjekter på Tangen og Vikaområdet, og med tiden også Stangebyen.

Stange kommune er en stor arbeidsgiver. Gjennom deltakelse i utviklingssenter for sykehjem i Hedmark, har kommunen fokus på kunnskap, forskning og utvikling og bidrar således til sysselsettingsvekst og kompetansebygging.

Kommunens viktigste bidrag til næringsutvikling er regionsamarbeidet gjennom Hamarregionen Utvikling, som samler de mindre næringsaktørene i regionen. I tillegg er det nødvendig å samarbeide tett med de store bedriftene slik at disse kan bidra til vekst hos de mindre.