Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Siste nytt

 • Åkersvika hageby

  Åpen prosjektdag om Åkersvika hageby

  27.02.2017Arbeidet med Åkersvika hageby er godt i gang, og vi håper at mange er nysgjerrige på hva som foregår der
 • Solid overskudd i 2016

  16.02.2017Regnskapet for 2016 viser at Stange kommune har et overskudd på drøyt 64 millioner kroner, og fortsatt har meget god kontroll på økonomien. Overskuddet er 8,7 millioner kroner høyere enn året før.
 • Gullklokker 2016

  Gullklokke for 25 års tjeneste

  09.12.2016En fin førjulstradisjon er er markeringen av alle med 25 års tjeneste i Stange kommune. Torsdag ble 41 ansatte hedret med gullklokke.

Administrasjon og politikk

Kommunestyret er kommunens øverste organ og fatter vedtak på vegne av kommunen. Som kommunens øverste politiske organ, skal kommunestyret avlastes for enkeltsaker og fortrinnsvis behandle saker hvor det er nødvendig med en grundig og bred politisk behandling. Kommunestyret kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjonen.

Administrasjon og øvige ansatte i Stange kommune handler i tråd med politiske vedtak når de yter sine tjenester.

Ordføreren er kommunens rettslige representant og underskriver på kommunens vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre. Hvem som skal styre i Stange kommune, avgjøres ved kommunevalget hvert fjerde år.

 

Sist endret: 24.01.2013
|
|
|