I Stange kommune har vi 1 oppvekstsenter, 8 barneskoler, 3 ungdomsskoler og Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter (ÅOA).  I menyen til høyre kan du finne mer informasjon om hver enkelt skole.

I Stangeskolen har vi to overordnede målsettinger;

  • Økte læringsresultater
  • Et godt lærings- og oppvekstmiljø

Disse målsettingene skal ivaretas i et inkluderende lek- og læringsmiljø, hvor barnets beste alltid skal være et grunnleggende hensyn. I Stangeskolen er grunntanken at alle barn lærer med rett hjelp og støtte.

I Stangeskolen har alle elevene iPad. I tillegg benytter vi Skooler og verktøyene i Office 365.

Har du barn som skal begynne i første klasse i Stangeskolen? Slik gjør vi det hos oss.

 

I Stange jobber vi sammen for å sikre at vi står sammen som ett lag rundt elevene. Våre nærmeste samarbeidspartnere er HIPPT (Hedemarken interkommunale PPT) og Stangehjelpa.