Oppvekstområdet i Stange kommune er underlagt kommunalsjef for oppvekst og omfatter 9 kommunale (og 13 private) barnehager, 9 barneskoler 3 ungdomsskoler og Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA).

Stanges kommunes visjon er:

Sammen om vekst og utvikling

Barnehager og skoler i Stange har to felles satsingsområder:

  1. Godt lærings og oppvekstmiljø
  2. Godt læringsutbytte

Dette betyr at barn og unge i Stange skal oppleve at de mestrer og at de får nye utfordringer i lek og læring.

Barnehager og skoler i Stange arbeider sammen med et kompetanseutviklingsprosjekt som heter Framtida er nå (2013- 2016).

Framtida er nå er modulbasert og barnehager og skoler arbeider med 4 hovedemner: