Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Siste nytt

 • Illustrasjon kommunedelplan for oppvekst

  Kommunedelplan for oppvekst 2016-2021

  09.03.2017Kommunedelplan for oppvekst ble vedtatt i kommunestyret 15.02. 2017.
 • Skolebok

  Ny rapport fra SSB – hvordan bidrar skolene til elevenes resultater?

  20.01.2017Statistisk sentralbyrå har nylig offentliggjort en rapport som viser forskjeller mellom hvor mye den enkelte barne- og ungdomsskole – og kommune bidrar til elevenes læring. SSB har i resultatene tatt hensyn til elevens familiebakgrunn.
 • skolebok

  Skolestrukturdebatt - dialogmøter 2017

  22.12.2016Det politiske arbeidsutvalget inviterer til en ny runde med dialogmøter om skolestrukturdebatten i januar 2017.
 • Ottestad ungdomsskole

  Ottestad ungdomsskole offisielt åpnet

  05.12.2016Etter å ha levd på en byggeplass i et år, er endelig «nye» Ottestad ungdomsskole med kunst og utsmykning offisielt åpnet.
 • Barnehagebarn.Foto Frank Holm

  Kultur for læring

  25.11.2016Kultur for læring er et forsknings- og utviklingsprosjekt hvor alle grunnskoler i alle kommuner i Hedmark er invitert til å delta. I Stange deltar både barnehagene og skolene.
 • Nytt kommunestyre for barn og unge

  Nytt Barn og unges kommunestyre

  29.09.2016Torsdag hadde BUK (barn og unges kommunestyre) sitt første møte i dette skoleåret. BUK består av representanter fra alle barn- og ungdomsskolene samt de videregående skolene i Stange.

Skoler

Oppvekstområdet i Stange kommune er underlagt kommunalsjef for oppvekst og omfatter 9 kommunale (og 13 private) barnehager, 9 barneskoler 3 ungdomsskoler og Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA).

Stanges kommunes visjon er:

Sammen om vekst og utvikling

Barnehager og skoler i Stange har to felles satsingsområder:

 1. Godt lærings og oppvekstmiljø
 2. Godt læringsutbytte

Dette betyr at barn og unge i Stange skal oppleve at de mestrer og at de får nye utfordringer i lek og læring.

Barnehager og skoler i Stange arbeider sammen med et kompetanseutviklingsprosjekt som heter Framtida er nå (2013- 2016).

Framtida er nå er modulbasert og barnehager og skoler arbeider med 4 hovedemner:

 

Sist endret: 21.10.2015
|
|
|