I Stange kommune har vi 1 oppvekstsenter, 8 barneskoler, 3 ungdomsskoler og Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter (ÅOA).  I menyen til høyre kan du finne mer informasjon om hver enkelt skole.

I Stangeskolen har vi to overordnede målsettinger;

  • Økte læringsresultater
  • Et godt lærings- og oppvekstmiljø

Disse målsettingene skal ivaretas i et inkluderende lek- og læringsmiljø, hvor barnets beste alltid skal være et grunnleggende hensyn. I Stangeskolen er grunntanken at alle barn lærer med rett hjelp og støtte. Du kan lese mer om Standard for pedagogisk praksis i Stangeskolen her.

I Stangeskolen har alle elevene iPad. I tillegg benytter vi Skooler og verktøyene i Office 365.

I Stange jobber vi sammen for å sikre at vi står sammen som ett lag rundt elevene. Våre nærmeste samarbeidspartnere er HIPPT (Hedemarken interkommunale PPT) og Stangehjelpa.

Har du barn som skal begynne i første klasse i Stangeskolen? Slik gjør vi det hos oss.

 

Viktige samarbeidspartnere

 

Kontaktinformasjon

Kommunalsjef: Liv Ingrid Vasaasen, telefon 482 73 188

Rådgiver: Kristin Schjetne, telefon 477 54 894

Rådgiver: Heidi Midtlien, telefon 93 67 67 40

Prosjektleder for digitalisering: Elin Dybdal Simensen, telefon 913 68 869

Pedagogisk veileder: Lars Magne Mauset, telefon 952 04 470