I Stange kommune har vi 1 oppvekstsenter, 8 barneskoler, 3 ungdomsskoler og Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter (ÅOA).  I menyen til høyre kan du finne mer informasjon om hver enkelt skole.

I Stangeskolen har vi to overordnede målsettinger;

 • Økte læringsresultater
 • Et godt lærings- og oppvekstmiljø

Disse målsettingene skal ivaretas i et inkluderende lek- og læringsmiljø, hvor barnets beste alltid skal være et grunnleggende hensyn. I Stangeskolen er grunntanken at alle barn lærer med rett hjelp og støtte. Du kan lese mer om Standard for pedagogisk praksis i Stangeskolen her.

I Stangeskolen har alle elevene iPad. I tillegg benytter vi Skooler og verktøyene i Office 365.

I Stange jobber vi sammen for å sikre at vi står sammen som ett lag rundt elevene. Våre nærmeste samarbeidspartnere er HIPPT (Hedemarken interkommunale PPT) og Stangehjelpa.

 

Skolestart for det nye skoleåret er mandag 19.august. Ved skolene er det noe variasjon i starttider:

 • Arstad: 2.-7.trinn kl 08.30, 1.trinn kl 09.00
 • Breidablikk: 2.-7.trinn kl 08.25, 1.trinn kl 09.00
 • Espa: Alle elever kl 08.30
 • Hoberg: 2.-7.trinn kl 08.25, 1.trinn kl 09.00
 • Solvin: 2.-7.trinn kl 08.30, 1.trinn kl 09.00
 • Stange: Alle elever kl 08.30
 • Tangen: Alle elever kl 08.30
 • Vallset: 2.-7.trinn kl 08.15, 1.trinn kl 09.00
 • Åsbygda: 2.-7.trinn kl 08.15, 1.trinn kl 09.00
 • Alle ungdomsskolene: Alle elever kl 08.30

Har du barn som skal begynne i første klasse i Stangeskolen? Slik gjør vi det hos oss.

 

Viktige samarbeidspartnere

 

Kontaktinformasjon

Kommunalsjef: Liv Ingrid Vasaasen, telefon 482 73 188

Rådgiver: Kristin Schjetne, telefon 477 54 894

Rådgiver: Heidi Midtlien, telefon 93 67 67 40

Prosjektleder for digitalisering: Elin Dybdal Simensen, telefon 913 68 869

Pedagogisk veileder: Lars Magne Mauset, telefon 952 04 470