Virksomhet for barn og familie omfatter tjenestene Stangehjelpa og Helsesatsjonstjenesten..Virksomheten skal gjennom helhetlige og koordinerte tjenester bedrive helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge, med særlig fokus på forebyggende psykisk helsearbeid. Virksomheten utfører arbeid etter Helse- og omsorgstjenesteloven.