Virksomhet for barn og familie omfatter tjenestene Barnevern, Stangehjelpa og Helsesatsjonstjenesten..Virksomheten skal gjennom helhetlige og koordinerte tjenester bedrive helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge, med særlig fokus på forebyggende psykisk helsearbeid. Virksomheten utfører arbeid etter Barnevernloven og Helse- og omsorgstjenesteloven.