Eller støttespiller?

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier 2-4 timer i uken. Ideen går ut på at en person som selv har foreldreerfaring eller erfaring gjennom arbeid med barn, kan komme hjem til en familie og støtte og avlaste en gang i uken. Home-Start finnes i 23 land og i Norge er det 34 avdelinger over hele landet.

Logo Home-Start

For ”alle”

- Tilbudet er et lavterskeltilbud til familier som kan trenge noen timer avlasting i en travel hverdag. Det kan være vrient å strekke til over alt dersom man eksempelvis ikke har besteforeldre eller andre som hjelpe til med barnepass, gode råd og avlasting til slitne foreldre. Det er her familiekontakten stepper inn og bidrar med en hjelpende hånd.

Tempoet til småbarnsfamilier er høyt, og vi bor ofte langt unna egen familie og nettverk. Familiekontakten kan være en bidragsyter til å bli bedre kjent i lokalområdet og skal bidra til at familier som har behov kommer seg i gjennom slitsomme perioder på en bedre måte. Dette gavner både foreldre og barn. Tilbudet er gratis og basert på frivillighet, både hos mottaker og giver.

Trenger frivillige

Home-Start i Stange kommune søker nå etter frivillige som kan jobbe med familier som ønsker en ekstra ”hjelper” i hverdagen. For å bli familiekontakt må du har foreldreerfaring eller har arbeidet med barn.

- Alle frivillige må igjennom et 24 timers forberedelseskurs. I tillegg til å hjelpe familier får de frivillige også et eget nettverk av andre familiekontakter. Dessuten får de tett oppfølging og tilbud om sosiale og faglige arrangementer. Jeg vet at det er mange flotte mennesker med ressurser og ønske om å hjelpe andre i kommunen vår, og håper det er mange som ønsker å være en ressurs for andre gjennom å være familiekontakt.

Familiekontaktens arbeidsoppgaver er varierte, her går det i alt fra handling, leksehjelp og henting i barnehage til å følge unge håpefulle på fotballtrening. Familiekontakten skal være en støttespiller i foreldrerollen, bidra til at familier som har behov blir kjent med lokalmiljøet og har en kontaktperson som kan bistå ved behov.

- Det å være familiekontakt er først og fremst å være en støttespiller. Det er sosialt og mange trekker frem den gode følelsen av å være til nytte for andre.

Mer informasjon om Home- Start Familiekontakten