Stange kommune har et mål om å være en god kommune å bo i for alle, dette inkluderer også barn. Hovedfokuset her har dermed vært å se hva barn og unge mener Stange kommune bør fokusere på i framtiden og hvorvidt utfordringsbildet er forskjellig mellom de ulike tettstedene i kommunen.   

Prosessen med barn og unge, hadde følgende fokus:

 

  1. Hva er bra/dårlig med å bo i Stange?
  2. Hvordan ser drømmebygda di ut?

 Tilbakemeldingene fra dette arbeidet var at Stange bør i framtiden satse på:

 

  • attraktive møtesteder
  • by - og tettstedsutvikling
  • trafikksikkerhet
  • variert fritidstilbud

Her kan en lese mer utfyllende referat fra arbeidet med barn og unge.