Under virksomhetsledersamligen 21.oktober i fjor, ble virksomehtene invitert til å gi deres innspill på planstrategiarbeidet. Virksomhetslederne ble delt inn i 5 ulike grupper. To fordelt på kretsene Ottestad og Stange, to grupper med samfunnsutviklere og en gruppe som bestod av virksomhetsledere for fellesfunksjonene i kommunen.

Virksomhetslederne ble utfordret på to problemstillinger:

1. Hva er hovedutfordringene i Stange?

2. Hva må gjøres for å svare på disse?

Oppgavens formål var å få deres innspill på hva virksomhetene anser som Stanges hovedutfordringer og hva som eventuelt bør gjøres for å svare på disse. Resultatet av dette arbeidet var  blant annet at

  • utdanning
  • befolkning og
  • bosettingsmønster

Er sentrale utfordringer som kommunen bør fokusere på i framtiden. For mer informasjon se referat fra gruppearbeidet med virksomhetslederne.