Internasjonalt råd er et politisk valgt råd. Rådet er sammensatt etter forslag på representanter fra frivillige lag og foreninger og ulike lands representasjon i Stange kommune.