Integreringsrådet skal være et aktivt organ for arbeidet med å fremme flyktningers og innvandreres integrasjon i Stangesamfunnet. I dette arbeidet skal det samarbeides med kommunale organer og frivillige lag og foreninger.

 

Integreringsrådets aktiviteter utsettes på ubestemt tid på grunn av situasjonen vi er inne i med . Det betyr at aktiviteter utsettes

 

  • onsdagstreff og temakvelder med «sunt kosthold for god fysisk og mental helse»  i april utsettes. 
  • onsdagstreff og temakveld i mai om barnevern utsettes.
  • familietur til  Glomdalsmuseet  i mai  vurderes avlyst

Integreringsrådet avventer situasjonen, og holder nødvendige møter online.