Dersom det er behov for helsetjenester eller tjenester fra Stangehjelpa, ta kontakt med
Team barn og unge; skoleteamet bestående av helsesøstre og representanter fra Stangehjelpa, på tlf.nr: 904 05 436
våre primærkontakter helsesykepleier Aud Berit Wedum eller
Stangehjelper/psykolog Pia Marie Solberg.

Aud Berit nås på tlf: 92049038
Pia nås på tlf: 90950622

Dere kan også ta kontakt direkte med Stangehjelpa på tlf: 62562300

https://www.stange.kommune.no/stangehjelpa/category5702.html

Trefftid