Dersom det er behov for tjenester fra Stangehjelpa, ta kontakt
på tlf: 62562300

Vår primærkontakt  fra Skolehelsetjenesten er helsesykepleier Aud Berit Wedum.
Vår primærkontakt i Stangehjelpa er psykolog Linda de Flon Holmstrøm

Aud Berit nås på tlf: 92049038
Linda nås på tlf: 90950622

Helsesykepleiers kontor er bemannet de felste dager i uka.

https://www.stange.kommune.no/stangehjelpa/category5702.html

Trefftid