Dersom det er behov for helsetjenester, ta kontakt med
Team barn og unge; skoleteamet bestående av helsesøstre og representanter fra Stangehjelpa, på tlf.nr: 904 05 436
Våre primærkontakter i teamet er helsesøster Kjersti Øien Skjold og
psykolog Pia Marie Solberg.