Elevrådet ved Stange skole består av representanter for 4.-7.trinn.

Ved Stange skole har vi et aktivt og positivt elevråd. Elevrådet deltar i mange fora og har flere oppgaver i løpet av et skoleår. Inneværende skoleår er elevrådet representert i SU (Samarbeidsutvalget)  og i SMU (Skolemiljøutvalget). SMU deltakerne  kom med mange nyttige og reflekterte innspill i gjennomgangen av årets brukerundersøkelser. Elevrådsleder Mari Skaare var med på pressekonferanse om vertskap sammen med Hamarregionen utvikling og Hamarregionen reiseliv. Mari uttalte seg om hva vi gjør på Stange skole for å sikre at alle skal føle seg hjertelig velkomne.

Elevrådet administrerte på en god måte ønskene som kom før søknad om BUK midler. Dette resulterte i et tilskudd fra BUK med kr. 20000 til ballvegg forrige skoleår og ytterligere tilskudd til dumpehuske nå i vår. Flott innsats.

Videre jobber elevrådet med to oppdrag, et årlig oppdrag og et som er initiert fra elevrådet helt på egenhånd.

Elevrådet har tatt initiativ til en reflekskampanje. Elevrådet har sett farene som oppstår dersom vi er ute i mørket uten refleks. Dette har skapt farlige situasjoner rundt skolen både før og etter skoletid. For å vise betydningen av refleksbruk, har elevrådet arrangert en felles samling for alle elever og voksne ved skolen og de delte ut reflekser til alle. Et flott initiativ som små og store ved skolen og rektor spesielt, setter stor pris på.

Elevrådet arrangerer hvert år en Hei- vær grei kampanje.  Dette er i tråd med at Stange skole er en hjertelig velkommen-skole. Her settes det fokus på hvordan vi skal være mot hverandre. For at alle skal bli sett og at alle skal trives, må alle delta. Vi skal alle hilse på hverandre, bry oss om hverandre og si ha det etter skoledagens slutt. For alle barn og voksne er det viktig å bli sett og å bli møtt med respekt. Å si hei, være grei og være en venn er en måter å vise respekt på og å ta vare på hverandre.
I tillegg vil elevrådet arrangere ny talentiade også dette skoleåret.
Takk for jobben dere gjør!

To representanter sitter i BUK, barn- og unges kommunestyre
To representanter er deltakere i skolens samarbeidsutvalg - SU.
Fire representanter møter i skolens skolemiljøutvalg- SMU.