LEKSEHJELP PÅ STANGE SKOLE

SKOLEÅRET 2019-2020

Leksehjelp er et tilbud for 5. – 8. trinn i Stangeskolen.

Tilbudet er gratis og med bindende påmelding som gjøres ved skoleoppatart aug 2019.
Det gjøres oppmerksom på at det ikke settes opp egen skyss etter leksehjelptilbudet.

Formålet med leksehjelp er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, følelse av mestring og gode rammer for selvstendig arbeid. 

Leksehjelp/læringsstøttende aktiviteter ved Stange skole
Ved Stange skole organiseres tilbudet på denne måten:

- En time legges inn i vanlig skoletid
- En time tilbys etter skolen på onsdager, kl. 14.10-15.10

En time klarer vi ved Stange skole, gjennom omorganisering av skoledagen, å legge innenfor ordinær skoletid. Denne timen gis gjennom hele året. En time legges utenfor ordinær undervisningstid. Se egen info utdelt ved skolestart og egen leksehjelpskontrakt.

.