I tillegg til hjemmesiden med info og bilder blir det sendt ut månedsplan hver måned. 1.trinn (1.trinnsbasen) har sin egen månedsplan og det samme har 2.-4.trinn (hovedbasen). Informasjonsbasene er i hovedsak på It's learning, på tavlene i gangene og sendt ut på epost.

SFO har eget rom på ”it’s learning” der all informasjon blir lagt ut.

I gangene ved 1.trinn /hovedgangen har SFO egne oppslagstavler der all informasjon blir hengt opp. Her henger månedsplanene, samt informasjon om dagen slik at barna kan komme gjennom skoledagen å se hva som skal skje på sfo.

 

Her kan du klikke for å komme deg inn på Arstad sfo sitt informasjonhefte for året 2016/2017

 

Månedsplaner Hovedbasen

Januar 2016

Februar 2016

Mars 2016

Månedsplaner 1.trinnsbasen

Januar 2016

Februar 2016

Mars 2016

INFORMASJONSBROSJYRE FOR DE KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGENE 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REVIDERTE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGENE I STANGE KOMMUNE 2016