I tillegg til hjemmesiden blir det sendt ut planer hver 2.uke eller hver måned.  Informasjonsbasene er i hovedsak på Onenote, på tavlene i gangene og det som sendes ut på epost.

SFO har en egen notatblokk inne på hver klasseblokk på Onenote.

I gangene ved 1.trinn /hovedgangen har SFO egne oppslagstavler der all informasjon blir hengt opp. Her henger månedsplanene, samt informasjon om dagen slik at barna kan komme gjennom skoledagen å se hva som skal skje på sfo.

 

INFORMASJONSBROSJYRE FOR DE KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGENE 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REVIDERTE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGENE I STANGE KOMMUNE 2016