Her på Arstad sfo har vi MYE å tilby! Vi ønsker å gi barna en variert, samt forutsigbar hverdag med interessante og morsome aktiviteter, men også ha fokus på den gode frileken ved å ha aktivitetsfrie perioder.

Hver måned planlegger vi voksne på sfo den neste måned sammen. Her setter vi opp planer og aktiviteter, og de voksne kommer med ønsker om hva de kunne tenkt seg å gjøre med barna. Barna kan da i etterkant melde seg på aktiviteten, men på grunn av mengden på gruppa er det ikke alltid alle kommer med, men man får muligheten neste gang.
Vi legger også stor vekt på hva barna ønsker å gjøre, og man ser et stort variasjonsspenn på hva barna ønsker å fholde på med.

Her er en liste over de aktiviteter vi pleier å sette opp på sfo:

- TURER I NÆROMRÅDE / TURGRUPPER

- GYMSALEN

- REBUSER

- QUIZ

- UTFORSKERTURER PÅ SKOLEN FOR 1.TRINN

- FOTO

- FORTELLERSTUND

- MALEPROSJEKTER

- VEVE, STRIKKE, PERLE, HEKLE M.M

- SLØYD OG SLØYDPROSJEKTER

-FORMINGSAKTIVITETER

- FILMDAGER M/POPCORN

- BAKEDAGER

- FOTBALLTURNERING (JUNI)

- OVERNATTING FOR 4.TRINN TIDLIG VÅR

- PIZZA ELLER TACOFEST HVOR 4.TRINN INVITERER 3.TRINN. I OKTOBER

- AVSLUTNINGSTUR TIL HAMAR BOWLING FOR RESTERENDE 4.TRINNSBARN I MAI/JUNI

- MAKRAME

-ANSIKTSMALING

- ÅRSTIDSAKTIVITETER (PÅSKE, JUL,

VINTERAKTIVITETSUKE M.M)