Bringing og henting av barn – start og slutt på dagen

Barna samles på 1.trinnsbasen og hovedbasen om morgenen. Alle blir ført inn i ”morgenfuglboka”, så vi vet hvem som har kommet. Vi spiser frokost fram til kl 08.10. Kl 08.15 stenges dørene til SFO.

Barna skal være inne på morgen-SFO. Ved skolestart sender vi barna av gårde til respektive klasser.

Etter skolen blir barna krysset inn på lister – Vi møter barna på 1, 2, og 3. trinn. De som kommer fra 4. trinn krysser seg vanligvis inn selv.

Hvis noen andre enn de som vanligvis henter barna skal gjøre det, ønsker vi å få beskjed. Det samme gjelder hvis barnet skal gå hjem på egenhånd, eller tar seg fri fra SFO. Dette er viktig for barnets sikkerhet! Vi ønsker ikke at barna skal ta i mot telefonbeskjeder fra foreldrene, men vi formidler det dere har bestemt.

Gi beskjed til en av de voksne når barnet er hentet. På krysselistebordet skal barnet ringes ut når det går!

Gå hjem-avtale

Det er mulig å gjøre en fast avtale for barnet om at det skal gå hjem selv, eller sammen med venner. Disse individuelle avtalene avtales med foresatte. Vi foretrekker at barnet har en fast avtale. Det gjør det enklere for oss å hjelpe barnet til å gå hjem i rett tid. Avtale tidene er kl 15, 15.30 eller 16.

Det er viktig å melde om endringer ved gå hjem-avtalen. Det går også an å gi beskjeder ved å bruke mobilskolen, eller sende en mail før kl.11 eller ringe til sfo før kl 13. Vi ønsker at alle beskjeder er inne til kl 13.  Beskjeder leses før SFO oppstart kl 13.15.

Frister/oppsigelse/endring av plasser - søke ny plass

Man kan ha 1, 2, 3, 4 eller 5 dager per uke på SFO. Dersom foresatte ønsker å endre barnets oppholdstid/si opp plassen gjøres dette i elektronisk skjema. Logg inn via ID-porten eller bank-ID her. Sfo leder er behjelpelig skulle man trenge hjelp, men vi ønsker fortrinnsvis at foresatte gjør dette selv. Endring skjer med en måneds oppsigelsesfrist fra den 1. i hver måned. Plassen må betales selv om den ikke benyttes i oppsigelsestiden.

Betaling/friplass/kjøp av enkeltdager

Det er kommunestyret som fastsetter satsene på oppholdsavgiften og søskenmoderasjonen. Kommunen sender innbetalingsblankett til foreldrene en gang per måned, juli er betalingsfri.

Fra 1/1-11 samordnes SFO ikke lenger med barnehagen. Fra 1.3.14 er det ikke lenger søskenmoderasjon på sfo. Betalingssatsene kan bli endret i løpet av SFO året.

Det er mulig for de som har delt plass å kjøpe enkeltdager i tillegg, om kapasiteten tillater det. SFO leder avgjør dette. Eget skjema fylles ut, og det blir fakturert i påfølgende måned. Vi tilbyr ikke kjøp av ekstra dager i ferier.