Åpningstider

Vi har åpent fra kl 07.30 til 08.30 og fra 13.15 til 16.30

I løpet av året har vi 5 planleggingsdager. Hvilke dager dette er samkjøres med skolen.
Skoleåret 2017/2018 er disse dagene: 16. ,17. og 18. august - 24.november og 18.mai. Elevfriedagene 26.januar og 11.mai har vi åpent på sfo for de med plass på fredager.

Skoleåret 2018/2019 er disse dagene: 15., 16. og 17. august - 30.november og 25.januar. (vi tar forbehold om endringer)

Ferier 

SFO holder åpent t.o.m siste uka i juni. Etter det stenges sfo'ene frem til 1.august.
Sfo holder stengt hele juli.

I forbindelse med jul og påske er SFO åpent alle virkedager,
vi stenger helt jul- og nyttårsaften, og har oppe til kl 12 onsdag før påske.

SFO er også oppe i høst og vinterferien.

Foreldrene vil få en forespørsel om bruk av plass i forbindelse med ferie og høytider. Det er viktig med denne tilbakemeldingen da daglig leder setter opp bemanningsplan etter dette (ref vedtekter §7.3)

Når det er påmeldt 5 eller færre kan SFO holde stengt og tilbud gis på annen SFO i kommunen.

På hele feriedager er åpningstiden kl 07.30-16.30 (kjernetid 10-14)