Ansvarlig lærer: Guro M. Nordby
4.trinn:
Trym Bjørke
Maria Johansen
5.trinn
Eirik Sagerud
Mikael Skaare-Rekdal
6.trinn
Jonah Engh (BUP representant)
Andrea Elton (BUP representant)
7.trinn
Alexander Skjønsberg (leder)
Kristian P. Kise (nestleder)