Her er årets elevråd 2017/2018

Ansvarlig lærer: Guro M. Nordby

4.trinn:
Trym Bjørke
Maria Johansen

5.trinn
Eirik Sagerud
Mikael Skaare-Rekdal

6.trinn
Jonah Engh (BUP representant)
Andrea Elton (BUP representant)

7.trinn
Alexander Skjønsberg (leder)
Kristian P. Kise (nestleder)