Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Stange svømmehall

STange svømmehall

Stange svømmehall ble åpnet i 2008. På dagtid benyttes svømmehallen av skolene i Stange, mens det er Stange sportsklubb som har ansvaret for driften på kveldstid. 

For spørsmål om åpningstider må dere kontakte SSK, svømmegruppa. Deres nettside er for tiden utilgjengelig

Harald Hoel, telefon 62572617

Henriette M. Hoel, e-post:  henrimho@gmail.com

 

Link til svømmegruppas facebooksider her.....

 

Fakta og historikk om Stange svømmehall:

 • Ved budsjettbehandlingen i 1999 ba kommunestyret om å få utredet 25 m-basseng og bevilget kr. 150 000,- til prosjektering / utredning.
 • I desember 2000 la rådmannen fram for kommunestyret et forprosjekt. Kommunestyret tok forprosjektet til underretning med et kostnadsanslag på 27,2 mill kroner.
 • I desember 2003 fremla rådmannen til kommunestyret en gjennomgang av kostnadene og vurdering av innspill fra andre aktører. Det skal arbeides videre med forprosjektet innenfor en kostnadsramme på 30,0 mill. kroner.
 • I september 2006 godkjente kommunestyret prosjektet for å sendes ut på anbud med en kostnadsramme på 35 mill. kroner.
 • I mars 2007 etter at anbudene forelå ble rammen øket fra 35 mill. til 45,0 mill og byggearbeidene kunne påbegynnes.
 • Bygget består av
  - 25m hovedbasseng med 5 baner. Dybde 1,0 – 1,6m
  - Opplæringsbasseng på 12,5 m. 0,8 – 1,6m
  - 2 elevgarderober med dusj og WC
  - 2 instruktør / lærergarderober
  - betjeningsrom, hall og toaletter, samt rengjøringsrom, lager / matriellrom.
  - hele kjelleren er teknisk rom og lager
 • AREAL
  1.etasje 957 m2
  Kjeller 957 m2
  Bruk av gamle delen av svømmehallen 215 m2
 • BYGGESTART
  Ferdige 30. oktober 2008
  Driftssettes 1. desember 2008
 • ARKITEKTUR
  * Anders Gunnestad
  * Formannskapet, nøktern løsning, enkelt anlegg for skolebruk og idrett etter skoletid.
  * Det er ikke bygget som folkebad
 • Prosjekteringsgruppe: Gunnestad, Aalerud, IBR-elprosjekt, Eiendomsprosjektering
 • Varmepumpe med jordvarme
  * Gjenvinning av varmen fra dusjvannet
  * Det brukes fast klor
 • BYGGING
  Hovedentreprisen Hagen og Godager, Stange
  Varme og sanitær (rørleggerarbeide) Arvid Hanstad, Stange
  Renseteknikk av vann, HOH Birger Christensen
  Luftbehandling, Hamstad
  Elanlegg, YIT
   
Sist endret: 30.09.2016
|
|
|