1. Coop Kulturkasse for ungdom i Stange kommune - heretter kalt Coop Kulturkasse - skal støtte opp om, stimulere og videreutvikle ungdom og deres kulturuttrykk.
 2. Formålet med Coop Kulturkasse er å stimulere det unge kulturlivet i Stange kommune ved å gi honnør for særlig god innsats innenfor det utvidede kulturområdet eller stimulere til videre utvikling innenfor sin sjanger.
  Kulturbegrepet som definerer hvem som kan tildeles stipend fra Coop Kulturkasse er svært bredt og kan endres gjennom skiftende trender og tider. Det er dog en begrensning ved at idrettsutøvere ikke kan tildeles stipend fra Coop Kulturkasse.
 3. Coop Kulturkasse deler hvert år ut to -2- stipender, begge på kr 10.000 hver, så fremt det er kandidater juryen finner verdig.
 4. Stipend fra Coop Kulturkasse kan tildeles enkeltpersoner eller grupper mellom 12 og 22 år som bor eller har sin opprinnelse i kommunen.
 5. Stipendet skal utlyses hvert år i lokalpressen og på kommunens hjemmesider. Coop NKL bekoster utgifter i tilknytning til annonsering.
 6. Samme person, forening eller gruppe kan som hovedregel ikke motta stipend mer enn en gang.
 7. Kommunestyret skal hvert år oppnevne et utvalg (jury) på tre personer som på vegne av Coop Kulturkasse finner mottakere og deler ut stipendet.
 8. Kommunen er ansvarlig for administrasjonen av Coop Kulturkasse og organisering av juryens arbeid.
 9. Utdeling av stipendet finner sted ved en anledning kommunen finner passende.
 10. De som mottar stipend skal etter ett -1- år dokumentere hvordan pengene er forvaltet eller brukt til videreutvikling av sitt kulturuttrykk.
 11. Disse statuttene kan ikke endres uten godkjennelse av Coop NKLs administrasjon etter henvendelse og anbefaling fra kommunen.
 • Juryen på tre personer nevnt i punkt 7-9 ovenfor utnevnes av kommunestyret. Den skal bestå av to personer i aldersgruppen 12-22 år etter forslag fra BUK og en voksen person.
 • Juryen følger opp saken i tråd med statuttene og bestemmer hvor og når stipendene skal deles ut.