Da Tangen Samvirkelag ble avviklet i 1996 skjedde det med midler til gode. I henhold til Coops normalvedtekter for samvirkelag skal slike midler gå til:

  1. I løpet av 20 år nytt samvirkelag eller avdeling på stedet.
  2. Deretter til allmennyttige eller veldedige formål.
  3. I særlige tilfeller kan midlene anvendes som foran bestemt før 20 år har gått.

Styret i samvirkelagenes fellesorganisasjon Coop NKL som står ansvarlig for disse pengene vedtok i tråd med Coops engasjement i Ungdommens Kulrurmønstring å opprette Coops Kulturkasse for unge talenter og ungt kulturutrykk.

Coop Kulturkasse i Stange er på 200.000 kroner. Det skal som utgangspunkt deles ut to stipender på 10.000 kroner hvert år, tilsammen 200.000 på ti år.

Hvem kan søke?

Juryen vil helst ha søknader, men tar også imot begrunnede forslag på aktuelle kandidater fra andre.Søknadene/ forslagene bør sendes inn elektronisk, evt. med link til lyd og/eller billedfiler. Søknadsfrist er 2. februar 2017.

Søknaden sendes til else.bjorke@stange.kommune.no og merkes Coop kulturkasse. NB! På grunn av store vedlegg, ber vi om at alle sender en epost uten vedlegg og ber om bekreftelse på at vedleggene er mottatt.

Søknaden må inneholde:

1. Faktaopplysninger:

Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, alder, CV (hva har du gjort til nå, og hva gjør du nå – alt av interesse for søknaden)

2. Hvorfor skal juryen velge deg?

En kort begrunnelse for hva du ville langt vekt på fra din søknad hvis du satt i juryen.

3. Hva vil du bruke stipendet til?

4. Vedlegg:

det er opp til hver enkelt om de vil bruke vedlegg/ linker til bilder, lydopptak eller filmsnutter for å vise juryen det du gjør. Hvis du bruker vedlegg, vær vennlig å sende mailen en gang til uten vedlegg, i tilfelle vi ikke kan lese filformatet på vedlegget. Da tar vi kontakt, men for å kunne gjøre det må vi ha ei mailadresse.