PR. 01.08.2018
Vi har per dags dato 44 ansatte på Arstad skole. Disse inkluderer administrasjonen, lærere, fagarbeidere, assistenter, renholdere og vaktmestere.

Administrasjonen

Rektor

Rektor
Øivind Grande 62562501

Assisterende rektor
Hilde Hagelund Simensen 62562502
Sekretær
Laila Korsbakken 62562500

SFO-leder
Hanne Rubach 62562504

I permisjon til 07.10.19

SFO-ledervikar er Else V. Evenrud

1.trinn (Tlf: 62562512)

Karianne K. Stensrud - kontaktlærer
Ragnhild Kjeverud Johannessen - kontaktlærer
Ann Mari Nettum - trinnlærer
Stephanie Kuiper - trinnlærer

2.trinn (Tlf: 62562515)

Gaute S. Pedersen - kontaktlærer
Lene Hofstad - kontaktlærer
Bente Bjørset - trinnlærer
Annika G. Myhre - trinnlærer

3.trinn (Tlf: 62562511)

Torgeir Østberg - kontaktlærer
Geir Volla karlsen - kontaktlærer
Elin R. Holestøl - trinnlærer
Annika G. Myhre - trinnlærer

4.trinn (Tlf: 62562508)

Sølvi Tingstadberget - kontaktlærer
Elin Sønsterud - kontaktlærer
Bente Bjørseth - trinnlærer

5.trinn (Tlf: 62562508)

Kent Magne Høgsveen - kontaktlærer
Pål Anders Thorvaldsen - kontaktlærer
Karine Røhnebæk - trinnlærer
Sigmund Torstad - trinnlærer

6.trinn (Tlf: 62562514)

Inger Olin Vaag - kontaktlærer
Stine E. Eriksfallet - kontaktlærer
Inger B. Nordmo - trinnlærer

7.trinn (Tlf: 62562513)

Lillian Nyhus Sønsterud - kontaktlærer
Ailin Eikanes Bjørnstad - kontaktlærer
Sigmund Torstad - trinnlærer  

Fagarbeidere/assistenter

Ann Helen Aas - fagarbeider
Ann Kristin Avdem - fagarbeider
Hege K. Grosberghaugen - fagarbeider
Stine Jeanette Kløvstad Gundersen - assistent 
Benjamin K. Haugen - assistent
Thea-Marie Westbye - fagarbeider
Mette Kjeverud - førskolelærer
Jens Ottinsen - assistent
Ingebjørg Senum - fagarbeider og sosionom
Annette S. Tangen - fagarbeider
Linda M. Johansson - i praksis

Vaktmestere og renholdere:

Erik Dufseth - vaktmester

Jo-Inge Mellum Gylstrøm - Vaktmester

Wenche Sveen - Renholder

Anita Kristiansen - Renholder