PR. 01.10.2017
Vi har per dags dato 45 ansatte på Arstad skole. Disse inkluderer administrasjonen, lærere, fagarbeidere, assistenter, faste vikarer, logoped, helsesøster, renholdere og vaktmestere.

Administrasjonen

Rektor

Rektor
Øivind Grande 62562501

Assisterende rektor
Hilde Hagelund Simensen 62562502
Sekretær
Laila Korsbakken 62562500
SFO-leder
Hanne Rubach 62562504

1.trinn (Tlf: 62562512)

Gaute S. Pedersen - kontaktlærer
Lene Hofstad - kontaktlærer
Bente Bjørset - trinnlærer
Ann Mari Nettum - trinnlærer

2.trinn (Tlf: 62562515)

Torgeir Østberg - kontaktlærer
Geir Volla karlsen - kontaktlærer
Elin R. Holestøl - trinnlærer

3.trinn (Tlf: 62562511)

Sølvi Tingstadberget - kontaktlærer
Elin Sønsterud - kontaktlærer
Magni N. Sullivan - trinnlærer

4.trinn (Tlf: 62562508)

Karianne K. Stensrud - kontaktlærer
Kent Magne Høgsveen - kontaktlærer
Ane Guro Skaare-Rekdal - trinnlærer

5.trinn (Tlf: 62562508)

Inger Olin Vaag - kontaktlærer
Stine E. Eriksfallet - kontaktlærer
Inger B. Nordmo - trinnlærer

6.trinn (Tlf: 62562514)

Lillian Nyhus Sønsterud - kontaktlærer
Ailin Eikanes Bjørnstad - kontaktlærer
Sigmund Torstad - trinnlærer   

7.trinn (Tlf: 62562513)

Pål Anders Thorvaldsen - kontaktlærer
Trude Øien Hallan - kontaktlærer
Sigmund Torstad - trinnlærer

Fagarbeidere/assistenter

Ann Helen Aas
Ann Kristin Avdem
Hege K. Grosberghaugen
Stine Jeanette Kløvstad Gundersen
Benjamin K. Haugen
Unni Jota
Mette Kjeverud
Jens Ottinsen
Ellen Andresen Solbakken
Annette S. Tangen
Stian Tårneby

Vaktmestere og renholdere:

Erik Dufseth - vaktmester

Jo-Inge Mellum Gylstrøm - Vaktmester

Wenche Sveen - Renholder

Anita Kristiansen - Renholder