PR. 01.08.2019
Vi har per dags dato 44 ansatte på Arstad skole. Disse inkluderer administrasjonen, lærere, fagarbeidere, assistenter, renholdere og vaktmestere.

Administrasjonen

Rektor

Rektor
Øivind Grande 62562501

Assisterende rektor
Hilde Hagelund Simensen 62562502
Sekretær
Laila Korsbakken 62562500

SFO-leder
Hanne Rubach 62562504

I permisjon til 07.10.19

SFO-ledervikar er Marthe Enberget Svendsen

1.trinn (Tlf: 62562512)

Sølvi Tingstadberget - kontaktlærer
Bente Bjørseth - kontaktlærer
Torgeir Østberg - kontaktlærer
Ida Usterud Rønningen - kontaktlærer

2.trinn (Tlf: 62562515)

Karianne K. Stensrud - kontaktlærer
Ragnhild Kjeverud Johannessen - kontaktlærer
Ann Mari Nettum - trinnlærer

3.trinn (Tlf: 62562511)

Gaute S. Pedersen - kontaktlærer
Lene Hofstad - kontaktlærer
Elin Sønsterud - trinnlærer

4.trinn (Tlf: 62562508)

Geir Volla karlsen - kontaktlærer
Elin R. Holestøl - kontaktlærer
Annika G. Myhre - trinnlærer

5.trinn (Tlf: 62562508)

Lillian Nyhus Sønsterud - kontaktlærer
Ailin Eikanes Bjørnstad - kontaktlærer
Sigmund Torstad - kontaktlærer
Stephanie Kuiper - trinnlærer

6.trinn (Tlf: 62562514)

Kent Magne Høgsveen - kontaktlærer
Pål Anders Thorvaldsen - kontaktlærer
Karine Røhnebæk - trinnlærer

7.trinn (Tlf: 62562513)

Inger Olin Vaag - kontaktlærer
Stine E. Eriksfallet - kontaktlærer
Inger B. Nordmo - kontaktlærer

Fagarbeidere/assistenter

Ann Helen Aas - fagarbeider
Ann Kristin Avdem - fagarbeider
Hege K. Grosberghaugen - fagarbeider
Stine Jeanette Kløvstad Gundersen - assistent 
Benjamin K. Haugen - assistent
Thea-Marie Westbye - fagarbeider
Mette Kjeverud - førskolelærer
Jens Ottinsen - assistent
Ingebjørg Senum - fagarbeider og sosionom
Annette S. Tangen - fagarbeider
Linda M. Johansson - i praksis
Ola Granum - assistent
Håkon Ruud Moen - assistent

Vaktmestere og renholdere:

Erik Dufseth - vaktmester

Jo-Inge Mellum Gylstrøm - Vaktmester

Wenche Sveen - Renholder

Anita Kristiansen - Renholder