PR. 24.4.2017
Vi har per dags dato 43 ansatte på Arstad skole. Disse inkluderer administrasjonen, lærere, fagarbeidere, assistenter, faste vikarer, logoped, helsesøster, renholdere og vaktmestere.

Administrasjonen:

                                                                                             Assisterende rektor
Hilde Hagelund Simensen 62562502                   
 

                                          
Sekretær                                                 Sfo-leder
Laila Korsbakken 62562500                  Hanne Rubach 62562504

                                                               

                                                         

 

1.trinn - tlf

 

 

 

2.trinn - tlf 62562512

Torgeir Østberg - kontaktlærer

Tove Nygaard - kontaktlærer

 

3.trinn - tlf

 

 

4.trinn - tlf

 

5.trinn -

6.trinn -

                 

7.trinn -tlf

 

 

 

 

Vaktmestere og renholdere:

 

Erik Dufseth - vaktmester

Jo-Inge Mellum Gylstrøm - Vaktmester

 

Elin Madsen - Renholder

Wenche Sveen - Renholder

Anita Kristiansen - Renholder