PR. 01.05.2020
Vi har per dags dato 44 ansatte på Arstad skole. Disse inkluderer administrasjonen, lærere, fagarbeidere, assistenter, renholdere og vaktmestere.

Administrasjonen

Rektor

Rektor
Øivind Grande 62562501

Assisterende rektor
Hilde Hagelund Simensen 62562502
sekretær
Sekretær
Marion Engeli 62562500

SFO-leder
Hanne Rubach 62562504

 

SFO-nestleder er Marthe Enberget Svendsen

1.trinn (Tlf: 62562512)

Bente Bjørseth - kontaktlærer
Elin R. Holestøl - kontaktlærer
Lene Hofstad - kontaktlærer
Bibbi Svanaasen Sandbæk - trinnlærer

2.trinn (Tlf: 62562515)

Sølvi Tingstadberget - kontaktlærer
Torgeir Østberg - kontaktlærer
Laila Anette Kanten - kontaktlærer
Jacob Hagelund Simensen - trinnlærer

3.trinn (Tlf: 62562511)

Karianne K. Stensrud - kontaktlærer
Ragnhild Kjeverud Johannessen - kontaktlærer
Ann Mari Nettum - trinnlærer
Lillian Holm-Gjerde - trinnlærer

4.trinn (Tlf: 62562508)

Gaute S. Pedersen - kontaktlærer
Stine E. Eriksfallet - kontaktlærer
Elin Sønsterud - trinnlærer

5.trinn (Tlf: 62562508)

Geir Volla karlsen - kontaktlærer
Inger Olin Vaag - kontaktlærer
Inger B. Nordmo - kontaktlærer

6.trinn (Tlf: 62562514)

Lillian Nyhus Sønsterud - kontaktlærer
Ailin Eikanes Bjørnstad - kontaktlærer
Sigmund Torstad - kontaktlærer
Annika G. Myhre - trinnlærer
Karine Røhnebæk - trinnlærer

7.trinn (Tlf: 62562513)

Kent Magne Høgsveen - kontaktlærer
Pål Anders Thorvaldsen - kontaktlærer

Fagarbeidere/assistenter

Ann Helen Aas - fagarbeider
Ann Kristin Avdem - fagarbeider
Hege K. Grosberghaugen - fagarbeider
Stine Jeanette Kløvstad Gundersen - assistent 
Benjamin K. Haugen - assistent
Thea-Marie Westbye - fagarbeider
Mette Kjeverud - førskolelærer
Jens Ottinsen - assistent
Ingebjørg Senum - fagarbeider og sosionom
Annette S. Tangen - fagarbeider
Linda M. Johansson - assistent
Ola Granum - assistent
Håkon Ruud Moen - assistent

Vaktmestere og renholdere:

Erik Dufseth - vaktmester

Jo-Inge Mellum Gylstrøm - Vaktmester

Wenche Sveen - Renholder

Anita Kristiansen - Renholder