FAU styret ved Arstad skole 2017/2018

Leder: Solvår Madsen

Nestleder: Siw Anne Moland Nes

Kasserer:  Roger Husom

 

Onsdag 30. mai er det årsmøte for Arstad FAU i aulaen kl 18.00. 

Dagsorden for årsmøtet

Årsmelding

Vel møtt!

Mvh FAU

 

 

Klikk her for å sende EPOST til FAU