Her gir vi deg et lite innblikk i det daglige livet på Arstad SFO. Vi på Arstad SFO gir barna fra 1. trinn til 4. trinn tilbud om tilsyn, omsorg, trygghet og aktivitet før og etter skoletid, og på skolefrie hverdager. Barn med særskilte behov kan få beholde sin plass til og med fullført barneskole.

Arstad sfo

Skolefritid er ikke barnehage, men har noen likheter. Samarbeid mellom skolefritidsordningen og foresatte er like viktig som før, samt prinsippet om rett klær til rett vær. Den største forskjellen er at skolefritid har flere barn per voksen enn i barnehagen. Dette krever at vi bevisst jobber med å utvikle barnas selvstendighet. Vi voksne er spredt på basene, og har ansvar for å tilrettelegge for lek og aktivitet, samt å veilede barna ved behov.

Barna på SFO skal få utnytte sin egen fritid. Vi har et variert aktivitetstilbud som er tilpasset barnas alder og interesser, men vi legger stor vekt på frivillighet. Nærhet, trygghet og varme er basisen i det daglige, samt å fremme opplevelser som styrker barns trang til å utforske og leke. Vi ønsker at barna skal få styrket sin selvfølelse, og respektere og tolerere hverandres ulikheter. Barna hører til i et fellesskap der hvert barn er unikt. Vi har et uteområde som gir store muligheter for lek, også uten voksne like i nærheten. Barna skal også lære seg å gi beskjed hvor de går, slik at vi har oversikt. Allikevel vet vi ikke alltid akkurat hvor barnet er – men barnet vet alltid hvor de voksne er!Vår visjon er:TRYGGE OG GLADE BARN

Vi vil nå målet ved å:

  • Ta barna på alvor – se, høre og forstå
  • Gi trygghet – synlige, tilgjengelige voksne for barna. Ha klare grenser og rammer slik at barna vet hva som forventes av dem.
  • Lytte til barna, la de snakke ferdig
  • Prate med barna
  • Være spontane – leve litt i nuet
  • Gi felles opplevelser som er med å gi grunnlag for vennskap
  • La barna få tilbud om aktivitet, men også tid til ro, egenaktivitet og lek.
  • Lære å være sammen til tross for at vi er forskjellige og vil litt forskjellige ting.
  • Gjennom leken stimulere barnas sosiale ferdigheter, bruk av fantasi og utvikling av motorikk og språk.