Her finner du årsplanen for SFO 2020/2021

Her finner du vedtektene for Stange Sfo'ene 

Her finner du veileder for hvordan søke sfo plass 

Vår visjon er: «HOS OSS SKAL BARNA OPPLEVE AT DET ER TRYGT OG GODT Å VÆRE»

GuttaHer gir vi deg et lite innblikk i det daglige livet på Arstad SFO. Vi på Arstad SFO gir barna fra 1. trinn til 4. trinn tilbud om tilsyn, omsorg, trygghet og aktivitet før
og etter skoletid, og på skolefrie hverdager. Barn med særskilte behov kan få beholde sin plass til og med fullført barneskole.

Skolefritid er ikke barnehage, men har noen likheter. Samarbeid mellom skolefritidsordningen og foresatte er like viktig som før, samt prinsippet om rett klær til rett vær. Den største forskjellen er at skolefritid har flere barn per voksen enn i barnehagen. Dette krever at vi bevisst jobber med å utvikle barnas selvstendighet. Vi voksne er spredt på basene, og har ansvar for å tilrettelegge for lek og aktivitet, samt å veilede barna ved behov.

Barna på SFO skal få utnytte sin egen fritid. Vi har et variert aktivitetstilbud som er tilpasset barnas alder og interesser, men vi legger stor vekt på frivillighet. Nærhet, trygghet og varme er basisen i det daglige, samt å fremme opplevelser som styrker barns trang til å utforske og leke. Vi ønsker at barna skal få styrket sin selvfølelse, og respektere og tolerere hverandres ulikheter. Barna hører til i et fellesskap der hvert barn er unikt. Vi har et uteområde som gir store muligheter for lek, også uten voksne like i nærheten. Barna skal også lære seg å gi beskjed hvor de går, slik at vi har oversikt. Allikevel vet vi ikke alltid akkurat hvor barnet er – men barnet vet alltid hvor de voksne er!